Vaša trudnoća kroz mesece

Uvod

Čestitamo, trudni ste i u vama se počinje da se odvija veliko čudo života! Kroz sledećih 9 meseci maleni zametak, koji je bio veličine jedva pola milimetra, nakon oplodnje postaće dete od otprilike pedeset centimetara. Mesec za mesecom, otkrivajte faze rasta vaše bebe unutar vašeg stomaka.

> Prvi mesec
> Drugi mesec
> Treći mesec
> Četvrti mesec
> Peti mesec
> Šesti mesec
> Sedmi mesec
> Osmi mesec
> Deveti mesec

 

 

Dajte komentar

Pošalji