Politika privatnosti & pravno obaveštenje

Laboratoires Expanscience, akcionarsko društvo koje kao organ društva ima upravni odbor, osnovano je i posluje u skladu sa zakonima Francuske, sa akcionarskim kapitalom od 3.081.420 €. Sedište firme registrovano je na adresi 10 Avenue de l’Arche – 92419 Courbevoie Cedex (Francuska) i firma je registrovana u privrednom registru Nanterre pod brojem 331 930 081 i identifikovana pod jedinstvenim individualnim evropskim brojem VAT (porez na dodatnu vrednost) FR 89 331 930 081 (u daljem tekstu „Kompanija“). Laboratoires Expanscience je osnivač web-stranice http://www.mustela.com, lokalnih verzija (u daljem tekstu „web-stranica“).

Gospodin. Mr Jean-Paul Berthomé, kao direktor kompanije Laboratories Expanscience, odgovoran je za ovu web-stranicu.

Ova web-stranica omogućena je od strane kompanije Amazon Web Services Inc.- 410 Terry Avenue North  Seattle, WA 98109-5210, USA- http://aws.amazon.com 

Ukoliko budete imali bilo kakva pitanja u vezi sa web-stranicom, molimo Vas da nas kontaktirate putem sledeće adrese: : 1 Place des Saisons – 92048 Paris La Défense Cedex (France) – Tel: (+33) 01.43.34.60.00 – Fax: 01.43.34.61.00 – consomustela@expanscience.com.


 

USLOVI KORIŠĆENJA

I. OBIM


Sve o pristupu web-stranici, kao i njenom sadržaju, definisano je poglavljem Uslovi korišćenja. Pristup i pretraživanje podataka na ovoj web-stranici sadrži vaš pristanak na ove Uslove korišćenja.

 

II.  TERITORIJA

OVA WEB-STRANICA I INFORMACIJE KOJE ONA SADRŽI NISU NAMENJENE NITI ODOBRENE ZA UPOTREBU U SJEDINJENIM DRŽAVAMA, NITI OD STRANE DRŽAVLJANA ILI REZIDENATA SAD-A. AKO STE DRŽAVLJANIN SAD-A, MOLIMO DA SE INFORMIŠETE NA NAŠOJ WEB-STRANICI  WWW.MUSTELAUSA.COM.

III. LIČNI PODACI

U vezi sa uslugama koje nudi na ovoj web-stranici, naša kompanija će verovatno prikupiti vaše lične podatke putem obrasca „Kontaktirajte Mustelu“ i pretplate na bilten Mustela. 

Naša kompanija može da sakuplja vaše lične podatke kroz sekciju „Kontaktirajte sa Mustelom“ ili kada se učlanite u „Klub“ ili pristanete da primate naš elektronski Newsletter koji je izdaje kompanija. 
 Kada dajete svoje lične podatke, obavezujete se da dajete tačne informacije koje ne ugrožavaju interese ili prava treće osobe. Informacije koje traži naša kompanija su obavezne, i u slučaju da propustite da odgovorite na pitanja ili odbijete da date informaciju, naša Kompanija neće biti u mogućnosti da vam pošalje Newsletter ili vam dodeli pristup „Klubu“. Ako više ne želite da primate Newsletter, možete da obavestite našu Kompaniju ili se da se odjavite klikom na link „odjava“ koji se nalazi kod svakog izdanja Newsletter ili klikom na link „Želim da se odjavim od Newsletter-a“ na stranici „Kontaktirajte sa Mustelom“. 

U obradi ličnih podataka u vezi sa korišćenjem ovog web-sajta (pretplata na bilten, zahtev za kontakt), naša kompanija postupa kao kontrolor podataka i prikuplja i obrađuje vaše lične podatke u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka br. 2016/679. Naša kompanija je jedini primalac vaših ličnih podataka sa kompanijama, podružnicama ili povezanim kompanijama osnovanim u Francuskoj ili u inostranstvu (uključujući i van Evropske unije) koje pripadaju Expanscience grupi, kao i sa podizvođačima i partnerima koji učestvuju u pružanju usluga na web-sajtu (uključujući distribuciju biltena i razna istraživanja). Obrada ličnih podataka putem web-sajta služi isključivo u svrhu odgovora na vaše zahteve u vezi sa kontaktima ili biltenom. Prikupljeni podaci će se čuvati u periodu od tri (3) godine od datuma prikupljanja ili od poslednjeg kontakta naše kompanije sa vama u vezi sa gore opisanom obradom podataka.

Za dalje informacije u vezi sa obradom vaših ličnih podataka i posebno kako da ostvarite svoja prava, preporučujemo vam da pročitate našu Povelju o poverljivosti.

IV PRIRODA I OBIM INFORMACIJA KOJE SU OBJAVLJENE NA OVOJ INTERNET STRANICI

Ova web-stranica pruža pristup mišljenjima koja su izložena od strane stručnjaka iz određenih oblasti u vezi sa sadržajem stranice ili izdata u izvodima iz novinskih članaka. Takva mišljenja su mišljenja eksperata koji su se konsultovali sa autorom novinskog članka i ne odražavaju nužno mišljenja Kompanije.

Ova web-stranica može, takođe, da sadrži informacije o zdravlju, fizičkoj aktivnosti, medicinskoj oblasti ili terapiji namenjenoj isključivo za upotrebu kod ljudi. Ove informacije ne sadrže lekarske savete i nalaze se na web-stranici isključivo u informativne svrhe.

Ne smete koristiti ove informacije da biste postavili medicinsku dijagnozu bolesti ili fizičkog problema ili da biste propisali ili koristili lekove. Morate se konsultovati sa svojim lekarom ili farmaceutom koji su stručni i jedini ovlašćeni da vam daju savet koji odgovara vašoj situaciji.
Zato potvrđujete da naša Kompanija ne snosi odgovornost za informacije i usluge do kojih ste došli posredstvom ove stranice i slažete se da takve informacije i usluge koristite na sopstvenu odgovornost.

Informacije na ovoj web-stranici mogu sadržati direktne i indirektne reference na proizvode, programe i usluge naše Kompanije koje nisu ponuđene ili dostupne u određenim zemljama ili regijama, ili mogu biti ponuđene pod različitim imenom brenda i podložne su različitim propisima i uslovima u različitim zemljama. Takve reference ne uključuju nameru Kompanije da proda takve proizvode, programe ili usluge u vašoj zemlji. Molimo da kontaktirate sa nama za bilo koju informaciju koja se odnosi na proizvode, programe i usluge dostupne u vašoj zemlji.

 

V.  PROGNOZE I IZJAVE NAMERE


Na ovoj web-stranici mogu da se nađu i izjave vezane za budućnost, koje su formirane u skladu sa našim saznanjima i uverenjima. Ipak, konkretni rezultati dobijeni u našoj kompaniji mogu se razlikovati od tih izjava, pošto one zavise od mnogih faktora kao što su makroekonomija i konkurentnost, što nije pod kontrolom naše Kompanije. Ne dovodeći u pitanje pravne zahteve u vezi sa izmenom ovih izjava, naša Kompanija se ne obavezuje da redovo ažurira informacije na ovoj web-stranici.

 

VI.  INTELEKTUALNA AUTORSKA PRAVA

 

Naša Kompanija koristi domen http://www.mustela.com i njegove lokalne ekstenzije. Ova web-stranica je zaštićena pravima intelektualne svojine. Ova web-stranica kao celina i svaki njen element (kao što je tekst, direktorijum, softver, animacija, slike, fotografije, ilustracije, dijagrami, logoi, zvuk, muzika, bonusi iz „Kluba“, itd.) jesu, osim ako nije drugačije navedeno, ekskluzivno vlasništvo naše Kompanije koja je jedina ovlašćena da koristi prava intelektualne svojine.

Stoga, u skladu sa odredbama francuskog Zakona o intelektualnoj svojini, zakonima i propisima svih zemalja i međunarodnim konvencijama, korišćenje celokupne web-stranice ili njenih delova,  putem preuzimanja, reprodukcije, prenosa, predstavljanja ili deljenja, u druge svrhe osim za vaše lične, privatne nekomercijalne svrhe strogo je zabranjeno. Kršenje ovih odredbi podleže kaznama definisanim u francuskom Zakonu o intelektualnoj svojini i francuskom Krivičnom zakonu (npr. odredbe o kršenju autorskih prava i žigova), kao i u Francuskom građanskom zakonu (npr. odredbe o građanskoj odgovornosti).

Žigovi, nazivi domena i dizajn koji se pojavljuje na našoj web-stranici ekskluzivno su vlasništvo Kompanije, osim ako nije drugačije navedeno. Bilo kakvo umnožavanje, korišćenje ili izmena ovih zaštitnih znakova, naziva domena i dizajna, na bilo koji način ili u bilo koju svrhu je zabranjeno.

Naša kompanija može bilo kada i bez najave promeniti sadržaj ove web-stranice.

 

VII.  FOTOGRAFIJA

 

Getty – Hisayoshi Osawa, LWA, Image Source Black, Tetra Images, George Doyle, Digital Vision, Andrew Olney, Frederic Cirou, Stella, Caroline Warren, LWA/Dann Tardif, Marcy Maloy, Frederic Cirou, Flying Colours, Experienced Skins, Andrew Olney, Glowimages, Nick White, Jose Luis Pelaez, Inc, IMAGEMORE Co., Ltd., Peter Augustin, OJO Images, Marc Debnam, Chris Ryan, PhotoAlto/Ale Ventura, Frederic Cirou, Elyse Lewin, Plush Studios, ICHIRO, George Doyle, Marcy Maloy, flashfilm, Stockbyte, Ned Frisk, Rich Legg, Glowimages, Jamie Grill, Image Source, Jessica Peterson, Gen Nishino, KidStock, Loop Delay, Rollover, carlp778, Tom Merton, Alex Bramwell, SHAKTI/a.collectionRF, Peter Augustin, Cindy Singleton, Westend61, moodboard, Blend Images, Photodisc, George Doyl, DAJ, Antenna, Lisa Stirling, Tom Merton, Jamie Grill Photography, KidStock, James Woodson, Matelly, Ozgur Donmaz, Radius Images, Alistair Berg, Hybrid Images, Sporrer/Rupp, Richard Drury, Absodels, Echo, Dmitry Mordvintsev, Mladen Mitrinović, Vladimir Godnik, Linda Epstein

Fotolia  – Memo, Anatoliy Samara, Sergejs Rahunoks, 3dvin, mathom, WavebreakmediaMicro, lunamarina, Monkey Business, Blend Images, mbt_studio, hartphotography, Boris Ryaposov, UFO RF/a.collectionRF, JGI/Jamie Grill, auremar, Foodcollection RF, DenisNata,

Corbis  – John Lund/Drew Kelly/Blend Images, Brooke Fasani, Eric Cahan, Larry Williams, Tom Grill, Christina Kennedy, Vladimir Godnik, ImageShop, Tetra Images, Jamie Grill, image100, Ned Frisk Photography, ImageShop, Ocean, Drew Myers, Heide Benser, Jackstar/cultura, JGI/Tom Grill/Blend Images, Wavebreak Media LTD/Wavebreak Media Ltd., AleVentura/PhotoAlto

Istockphoto – Kati Neudert, Boguslaw Mazur, Paul Maguire, Leigh Schindler, Pascal Genest, Pedro Nogueira, Jacob Wackerhausen, Stígur Karlsson, mathompl, Alex Gumerov, Stanislav Komogorov, imagestock, irabell, hidesy, patrickheagney, firemanYU, PonyWang, hannamonika, Mark Bowden

Shutterstock – FamVeld

Superstock – Maria Teijero

Graphic Obsession – Société ICONOTEC

Fotosearch – Brand X Pictures

Jean-Pierre Lagiewski

Patrick Sordoillet

 

VIII.  GARANCIJE I ODGOVORNOSTI

 

Naša kompanija trudi se da osigura da su informacije koje su dostupne na web-stranici tačne i ažurne. Ipak, naša Kompanija ne garantuje da su takve informacije tačne, kompletne i ažurne. Naša kompanija ne daje garancije, direktne niti podrazumevane, koje se odnose na celu web-stranicu ili deo web-stranice. Konkretno, informacije sa ove web-stranice ni u kom slučaju niti u bilo koju svrhu ne mogu se tretirati kao lekarski savet. Korišćenje ove web-stranice vas ne oslobađa na bilo koji način od traženja saveta ili pomoći zdravstvenih radnika (lekara, pedijatara, farmaceuta, itd.).

Naša Kompanija ni u kom slučaju neće biti odgovorna za direktnu ili indirektnu štetu, koje nastaju zbog korišćenja ove web-stranice, bez obzira na to koji su uzrok, poreklo, priroda i posledica takve štete. Konkretno, naša Kompanija neće prihvatiti odgovornost u slučaju prekida ili nedostupnosti web-stranice, pojave računarskih virusa ili bilo koje štete uzrokovane prevarama treće strane (kao što je neovlašćen pristup) koja je koristila ovu web-stranicu.

Naša kompanija preduzima mere čiji je cilj da osiguraju bezbednost datoteka koje sadrže lične podatke koji se prikupljaju na web-stranici. Naša Kompanija ne kontroliše rizike koji su povezani sa funkcionisanjem Interneta i skreće vam pažnju na postojanje potencijalnih rizika koji se tiču poverljivosti podatka koji se prenose putem mreže.

 

IX.  HIPERLINKOVI


Stranice na ovoj web-stranici mogu sadržati hiperlinkove ka drugim web-stranicama kojima upravljaju treće strane. Veze ka web-stranicama trećih strana služe samo da olakšaju pretraživanje. Naša Kompanija nema kontrolu nad tekućim ili budućim sadržajima web-stranica trećih strana na koje vode linkovi ove web-stranice. Naša kompanija samo navodi web-stranice trećih strana kao reference, ali nema nikakve veze sa njihovim sadržajem.

Prema tome, naša Kompanija ne prihvata odgovornost (pogotovo ne izdavačku) za pristup i/ili sadržaj web-stranica trećih strana. Pogotovo, kompanija ne preuzima odgovornost za povredu autorskih prava, žigova ili drugih prava intelektualne svojine do kojih može doći usled pristupa na strane preko hiperlinka. Odgovornost koja nastane iz nezakonitog, nepriličnog ili nepotpunog sadržaja trećih strana na web-stranici, pogotovo štete koja nastaje korišćenjem ili nekorišćenjem takvog sadržaja, snosi jedino izdavač date web-stranice.

Kreiranje linkova prema ovoj web-stranici, osim prema početnoj stranici, ne može da se ostvari bez pisane saglasnosti naše Kompanije, koja se može opozvati u bilo kom trenutku, bez nadoknade. U svakom slučaju, stranice ovog web sajta neće biti umetnute u stranice drugog web-sajta. U svakom slučaju, pojaviće se poruka sa informacijom da se napušta web-stranica trećih strana.

 

X. IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

 

Naša kompanija vas obaveštava da se ovi Uslovi korišćenja mogu menjati u bilo kom trenutku bez upozorenja. Ove promene se objavljuju on line i smatra se da ste ih prihvatili kad pristupite web-stranici, nakon što se promene objave. Preporučujemo vam da redovno koristite ovaj deo.

 

XI. SPOROVI

 

Ovi uslovi korišćenja u skladu su sa francuskim zakonom, uključujući odredbe zakona br. 2004-575 od 21. juna 2004. koji se odnose na „poverenje u digitalnu ekonomiju“ i zakona br. 78 -17 od 6. januara 1978. u vezi sa „računarom, podacima i građanskim pravima“.

Francuski sudovi su teritorijalno nadležni za sve parnice povezane sa web-stranicom. 
 

 

POLITIKA KOLAČIĆA

Kolačiće koristimo da bismo web-stranicu učinili lakšom za upotrebu i kako bismo je bolje prilagodili vašim interesovanjima i potrebama.

 

I. Šta je kolačić́?

 

„Kolačići“ su sredstva za praćenje koja se postavljaju i čitaju tokom pretraživanja web-stranice (web-svetionici, pikseli itd.)  i koja omogućavaju pristup informacijama uskladištenim u uređaju koji korisnik koristi (računar, tablet, pametni telefon itd.).

Primarni cilj kolačića koje koristimo je da optimizuju vaše iskustvo pregledanja web-sajta. Na primer, omogućavaju nam da zadržimo vaše postavke (jezik, korpa za kupovinu, itd.) i podatke o vašoj konekciji (npr. IP adresa, geografski položaj, tip i verzija vašeg internet pretraživača, operativnog sistema, informacije o vašim posetama i korišćenju naše web-stranice itd.) tokom pretraživanja i tokom naknadnog pristupa.

 

II. Koliko dugo se koriste kolačići? 

 

 Osim tehničkih kolačića potrebnih za pregledanje web-stranice, kolačići će se čuvati na vašem uređaju samo ako se sa tim slažete. Ako nastavite da koristite web-lokaciju nakon što ste na početnoj stranici web-sajta videli natpis sa kolačićima, smatramo da pristajete na snimanje kolačića na vašem uređaju. Ova saglasnost važi 13 meseci.

 

III. Koje kolačiće koristimo?

 

Kolačići na web-sajtu koriste se u dole opisane svrhe. Možemo ih ukloniti mi ili treće lice.

Tehnički kolačići: Ovi kolačići su neophodni za pregledanje. Bez njih web-sajt ne bi radio ispravno. Ovi kolačići nam omogućavaju, na primer, da prilagodimo prikaz web-stranice tako da prikaže podešavanja za vaš uređaj (jezik koji se koristi, rezolucija prikaza), čuva lozinke i druge informacije u vezi sa obrascem koji ste popunili na web-stranici (registracija ili prijava na vaš nalog).

Statistički kolačići: Ovi kolačići omogućavaju evidentiranje statistike i učestalosti poseta i korišćenja za različite komponente web-stranice (naslovi i posećeni sadržaj, prikupljanje, trajanje sesije).

Kolačići za oglašavanje: To su kolačići koji se koriste za predstavljanje reklama ili za slanje informacija prilagođenih vašim centrima interesovanja na web-stranici ili van nje kada pretražujete Internet. Konkretno, koriste se za ograničavanje broja prikaza oglasa i pomažu u merenju efikasnosti reklamne kampanje. Ovi kolačići uglavnom zavise od oglašivačkih kompanija i ne kontrolišemo njihovu upotrebu.

Kolačići na društvenim mrežama: Verovatno će ove kolačiće na vaš uređaj postaviti treće strane, posebno web-sajtovi društvenih medija. Oni omogućavaju sajtovima društvenih medija da prate vaše pretraživanje na web-sajtu, posebno kada ste prijavljeni na nalog društvenih mreža na uređaju (otvorena sesija) dok pretražujete web-sajt.

 


IV. Upravljanje kolačićima: prihvatiti ili odbiti

 

 • Podešavanja pretraživača

Možete da onemogućite ove kolačiće u bilo kom trenutku. Vaš pretraživač se može podesiti tako da vas upozorava na kolačiće deponovane na vašem uređaju i traži od vas da prihvatite ili ne.

Možete prihvatiti ili odbiti kolačiće od slučaja do slučaja ili ih sistematski jednom zauvek odbiti.

Podsećamo vas da će podešavanja verovatno promeniti uslove vašeg pristupa našim uslugama koje zahtevaju upotrebu kolačića.

Metoda koja se koristi za podešavanje skladištenja kolačića razlikuje se u zavisnosti od pretraživača koji koristite. Opisana je u meniju za pomoć vašeg pretraživača, koji će vam omogućiti da znate kako da izmenite svoje postavke kolačića. 

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent

 • Kliknite na dugme menu i odaberite "Options". 
 • Odaberite "Privacy" panel. 
 • Odaberite meni "Storage rules" a zatim "Use custom settings for the history".
 • sključite "Accept cookies" box. 
 • Sve izmene koje ste napravili će automatski biti sačuvane.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7

 • Kliknite na dugme Tools, a zatim na "Internet Options".
 • Kliknite  na "Privacy" tab, a zatim u "Settings", pomerite kursor na gore da biste blokirali sve kolačiće ili na dole da biste ih omogućili i zatim kliknite OK.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

 • Odaberite ikonicu u Chrome meniju.
 • Odaberite "Settings".
 • Na dnu strane, odaberite "View advanced settings".
 • U delu "Privacy", odaberite "Content settings".
 • Odaberite "Prohibit all sites from storing data".
 • Odaberite "OK".

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/

 • Kliknite na "Settings" > "Safari" > "Confidentiality" > "Cookies and website data" 
 • Zatim odaberite "Always block".

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


V. Više informacija o kolačićima / tragačima

Više informacija možete pronaći na web-sajtu CNIL: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
 

POVELJA O POVERLJIVOSTI

Expanscience prikuplja lične podatke putem web-stranice http://www.mustela.com i njenih prilagođavanja za lokalne ili mobilne uređaje.

Ova politika privatnosti opisuje kako, kao kontrolor podataka, rukujemo ličnim podacima koji se odnose na naše klijente i potencijalne klijente prikupljene putem web-sajta.

Imajte na umu da lične podatke posetilaca web-sajtu prikupljamo i pomoću kolačića. Da biste saznali više o našoj upotrebi kolačića, pročitajte našu politiku o kolačićima.
 

I.    OBRADA LIČNIH PODATAKA

1.1.    Koje lične podatke obrađujemo i zašto?

Ispod je lista ličnih podataka koje prikupljamo od vas, svrha i pravni osnov koji se koristi za tu obradu.

Svrha obrade ličnih podataka
Obrađujemo lične podatke korisnika web-sajta koji popunjavaju obrazac za kontakt i korisnika web-stranica koji žele da dobijaju biltene Expanscience.

Vrsta ličnih podataka
-    Pol
-    Ime i prezime
-    Email adresa
-    Broj telefona
-    Adresa
-    status
-    Datum rođenja vas ili vaše dece

Svrha obrade
- Slanje komercijalnih komunikacija (uključujući naš bilten) u vezi sa našim proizvodima ili uslugama
- Odgovor na bilo koje pitanje ili zahtev

Pravni osnov za obradu
- Naš legitimni interes, naime da biste vi imali koristi od ponuda naših proizvoda i usluga

Verujemo da se postoji kontrola rizika u vezi sa vašim lične podacima koje obrađujemo na osnovu naših legitimnih interesa i da je, imajući u vidu poštovanje vašeg privatnog života, ovaj rizik sveden na minimum. Takođe smo uspostavili mere za zaštitu vaših prava primenom odgovarajućih rokova čuvanja i obezbeđivanjem odgovarajućih bezbednosnih kontrola.

Ako odlučite da ne date tražene i potrebne lične podatke, možda nećemo moći da pružimo usluge koje ste zatražili ili ispunimo svrhe zbog kojih smo tražili lične podatke. Kada je davanje ličnih podataka neophodno, to označavamo zvezdicom na obrascima.


1.2.    Ko su primaoci vaših ličnih podataka?

Od nas će se možda zahtevati da delimo vaše lične podatke sa raznim trećim stranama:

•    Pružaocima usluga koji podržavaju našu aktivnost, a posebno:
-    Pružaocima usluga hostinga i održavanja;
-    Partnerima iz oblasti marketinga i oglašavanja;
-    Pružaocima usluga koji sprovode ankete i upitnike o zadovoljstvu korisnika.

Pažljivo smo odabrali ove pružaoce usluga i preduzeli mere da obezbedimo adekvatnu zaštitu vaših ličnih podataka. Svi naši pružaoci usluga su pismenim ugovorom obavezani da obrađuju lične podatke koji su im dostavljeni isključivo u svrhu pružanja određene usluge i da održavaju odgovarajuće mere bezbednosti radi zaštite vaših ličnih podataka.


1.3.    Međunarodni prenos ličnih podataka

Ni jedan vaš lični podatak ne prenosimo van Evropske unije.

1.4.    Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Brišemo lične podatke koje prikupimo tri godine nakon vašeg poslednjeg kontakta sa nama (na primer, zahtev za dokumentaciju ili klik na hiperlink u e-mailu);

Posle ovih perioda, vaše podatke možemo čuvati u bazama podataka (bez slanja marketinške e-pošte) kako bismo ispunili svoje poreske, računovodstvene i korporativne obaveze (najviše 5 do 10 godina). 

1.5.    Bezbednost vaših ličnih podataka

Usvojili smo mere fizičke, elektronske i administrativne bezbednosti, uključujući upotrebu proširenih zaštita i lozinki za obezbeđivanje pristupa ličnim podacima. Pored toga, ograničavamo pristup ličnim podacima samo na one zaposlene koji imaju potrebu da znaju te informacije kako bi vam pružili tražene usluge. Svaka osoba koja pristupa ličnim podacima podleže obavezama poverljivosti i obučena je za zaštitu ličnih podataka.

1.6.     Vaša prava

Kao nosilac podataka imate mnoga prava. Ova prava nisu apsolutna i svako od ovih prava podleže određenim uslovima u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka br. 2016/679 i važećim nacionalnim zakonima (u Francuskoj, francuski Zakon o zaštiti podataka od 6. januara 1978. godine sa izmenama i dopunama).

 • Pravo pristupa: Imate pravo da dobijete našu potvrdu o tome da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne, kao i određene druge podatke (slične onima navedenim u ovoj politici privatnosti) o načinu na koji se koriste. Takođe imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima tako što ćete tražiti da vam pošaljemo kopiju ličnih podataka koji se tiču vas. To vam omogućava da znate i potvrdite da vaše podatke koristimo u skladu sa zakonima o zaštiti podataka. Imamo pravo da odbijemo da vam pružimo takve informacije posebno kada je verovatno da će oni sadržati ili otkriti lične podatke druge osobe ili štetno uticati na prava druge osobe.
 • Pravo na ispravku: Možete da zatražite od nas da preduzmemo mere za ispravljanje vaših ličnih podataka ako su netačni ili nepotpuni (na primer, ako imamo netačno ime ili adresu).
 • Pravo na brisanje: Ovo pravo vam omogućava, jednostavno, da zahtevate brisanje svojih ličnih podataka kada, na primer, nemamo ozbiljniji razlog da nastavimo da ih koristimo ili je njihova upotreba postala nezakonita. Međutim, to nije opšte pravo na brisanje i postoji nekoliko izuzetaka, na primer kada informacije moramo koristiti da bismo odbranili pravne radnje ili za ispunili zakonske obaveze.
 • Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo da „blokirate“ ili sprečite naknadnu upotrebu vaših ličnih podataka kada procenjujemo zahtev za ispravku ili kao alternativu brisanju. Kada je obrada ograničena, i dalje možemo da čuvamo vaše lične podatke, ali ih više ne možemo koristiti.
 • Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo da pribavite i ponovo koristite određene lične podatke za svoje potrebe u različitim kompanijama (koje su kontrolori podataka za različitu obradu podataka). Ovo se odnosi samo na lične podatke koje ste nam dostavili, koje obrađujemo uz vašu saglasnost i koji se u svrhu izvršenja ugovora obrađuju automatizovanim sredstvima. U ovom slučaju ćemo vam dostaviti kopiju podataka u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, ili ako to zatražite, moći ćemo da prenosimo vaše podatke direktno drugim kontrolorima podataka (kada je to tehnički moguće) .
 • Pravo na protivljenje: Imate pravo da se u bilo kom trenutku usprotivite određenim vrstama tretmana iz ličnih razloga, u meri u kojoj se ova obrada odvija u svrhu legitimnih interesa za kojima teži Expanscience. Moći ćemo, međutim, nastaviti da obrađujemo vaše lične podatke ako pokažemo da je obrada opravdana ubedljivim i legitimnim osnovama koje prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama ili ako su nam potrebni za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnih radnji. Ako se protivite obradi vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga, više nećemo obrađivati vaše lične podatke u te svrhe.
 • Pravo na povlačenje pristanka: Kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku. Međutim, takvo povlačenje ne utiče na zakonitost operacija obrade koje su se odvijale pre ovog povlačenja.

II. OPŠTE INFORMACIJE
 


Ova politika privatnosti se periodično ažurira. Obavestićemo vas o svim bitnim promenama u vezi sa korišćenjem vaših ličnih podataka.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti ili načinom na koji koristimo vaše lične podatke, kontaktirajte nas e-poštom na mypersonaldata@expanscience.com ili poštom na sledeću adresu: Laboratoires Expanscience - 1 Place des Saisons - 92048 PARIS LA DEFENSE Cedex.

Pre procene vašeg zahteva, možemo da zatražimo dodatne informacije od vas da bismo vas identifikovali. Ako ne pružite tražene informacije i, zbog toga, ne možemo da vas identifikujemo, možemo odbiti da odgovorimo na vaš zahtev.

Ako niste zadovoljni našim odgovorom na vaš zahtev ili ako mislite da obrada vaših ličnih podataka nije u skladu sa zakonima o zaštiti podataka, možete podneti žalbu nadležnom organu za kontrolu zaštite podataka. Nacionalna komisija za obradu podataka i građanske slobode (CNIL) je organ za zaštitu podataka u Francuskoj (www.cnil.fr).
 
© Laboratoires Expanscience – Sva prava zadržana – Jul 2018.