Više od 450 merenja i testova za garantovanu bezbednost

More than 450 measurements and tests for guaranteed safety

 

Da bismo garantovali bezbednost naših formula, primenjujemo veoma zahtevan proces koji broji preko 450 merenja i ispitivanja. Naši proizvodi prolaze kroz niz pravih prepreka - i nijedan proizvod se ne prodaje bez uspešnog prolaska kroz sve ove faze.

Ispitivanja bezbednosti proizvoda

Da bismo osigurali očuvanje naših proizvoda, procenjujemo njihovu antimikrobnu zaštitu. Ovaj test utvrđuje kako se proizvod brani od mikroba. Proizvodu dodajemo mikrobe i proveravamo kako se ta kontaminacija vremenom smanjuje.


Ispitivanja stabilnosti

Proveravamo da li proizvod ostaje stabilan tokom vremena: njegova boja, miris ili izgled ne bi trebalo da se menjaju.

Proizvod se stavlja u ekstremne termičke uslove zahvaljujući klimatskim komorama. U nekim komorama, sa temperaturama u rasponu od 40 °C do 50 °C, naš proizvod prolazi kroz ubrzano starenje. U drugim komorama, gde se temperature redovno menjaju između -10 °C i 40 °C, naš proizvod se suočava sa drastičnim temperaturnim varijacijama. Ovi testovi osiguravaju da naš proizvod ostane kvalitetan kada putuje širom sveta.

Ispitivanja bezbednosti i podnošljivosti

• In vitro testovi

Prvi na svetu: naši istraživački timovi su razvili rekonstituisani model bebine kože: Stelaskin®. Zahvaljujući ovoj patentiranoj Stelaskin® tehnologiji, naši timovi su u stanju da reprodukuju i testiraju efekat različitih stresova na različite tipove kože beba i dece, kako bi procenili dejstvo i nivo podnošljivosti naših proizvoda.

• In vivo testovi

Takođe procenjujemo podnošljivost naših proizvoda (odsustvo iritacije kože i reakcija) i odsustvo senzibilizacije kože kod 100 odraslih.

Klinički testovi

Kada se osigura bezbednost, testiramo neškodljivost i efikasnost proizvoda u stvarnim uslovima upotrebe: na grupi beba i dece (uključujući novorođenčad mlađu od mesec dana) ili trudnica, u zavisnosti od proizvoda. Ovaj postupak se uvek odvija uz nadzor dermatologa i / ili pedijatara.

Konačna validacija od strane nezavisnog stručnjaka

Kao poslednji korak, svi naši rezultati predaju se nezavisnom stručnjaku za toksikologiju, van laboratorija, koji zatim potvrđuje da su naši proizvodi bezbedni. Tada se sastavlja izveštaj o bezbednosti koji se stavlja na raspolaganje nadležnim organima u bilo kom trenutku, u slučaju inspekcije. Bez ovog dokumenta, naši proizvodi se ne mogu staviti na tržište.

Back