Mama ste

Sad ste mlada ispunjena mama! Nakon devet meseci napokon držite svoju bebu u naručju. Vaše je telo u tom razdoblju doživelo mnogo promena.

3