Zaštitite bebu od sunca

Uvod

Sve do 3. godine života kožni obrambeni sastav dece je nezreo, što ih čini jako osetljivima na sunce: nikako se ne preporučuje direktno izlaganje na suncu. Ako ste zbog svog kretanje ipak prinuđeni da vodite dete na sunčana mesta, vodite brigu o tome da preduzmete sve mere opreza za zaštitu njegove nežne kože. Poštujući neka jednostavna pravila, zaštićete budućnost njegove kože i njegov prirodni obramben sistem od potencijalno ozbiljnih opasnosti. Obzirom da je detinjstvo najbolje doba za učenje, ono što dete čini danas sa vama, postaće mu navika sutra.

> Pravila sigurnosti na suncu
> Dobro odaberite zaštitu od sunca za svoje dete

 

 

Dajte komentar

Pošalji