Rok trajanja proizvoda Mustela

 • cycle-sm-asset-01.jpg
  Snadbevanje
 • cycle-sm-asset-02_3.jpg
  Ideja
 • cycle-production.png
  Proizvodnja
 • cycle-sm-asset-04_0.jpg
  Distribucija i komunikacija
 • cycle-sm-asset-05_1.jpg
  Upotreba
 • cycle-sm-asset-06_0.jpg
  Istek roka trajanja
 • Snadbevanje

  Najveću pažnju pridajemo proizvodnim uslovima naših sirovina:
   

  - Dajemo prednost sirovinama proizvedenim u skladu sa načelima biološke raznolikosti i pravima lokalnog stanovništva. Npr, u Peruu dajemo prednost avokadu dobijenom iz teško dostupnih dolina. Na taj način jačamo lokalnu privredu i omogućujemo uspostavljanje održivih proizvođača: zbog izostanka redovne kupovine njihovog voća, vrlo često jedino rešenje koje oni imaju je napuštanje sela i odlazak u velike gradove.
   

  - U pozive za podnošenje ponuda uključujemo kriterijume održivog razvoja i svoje dobavljače podstičemo da deluju na način koji doprinosi očuvanju biološke raznolikosti i poštovanju ekosistema. Kako bismo bili sigurni da se naši zahtevi poštuju, provodimo redovne provere na terenu.
   

  - Od decembra 2011. godine Laboratorija Expanscience službeni je član Unije za etičku biotrgovinu (fran. Union pour le BioCommerce Ethique, UEBT), neprofitne međunarodne organizacije koja uvodi etičke prakse snadbevanja sastojcima dobijenih u skladu sa načelima biološke raznolikosti. Kako bi mogli da pristupe UEBT-u, u Laboratoriji Expanscience su morali da dokažu da ispunjavaju brojne zahteve: poštovanje biološke raznolikosti, ljudskih prava i tradicionalnih znanja, načela etičkog poslovanja i jednake raspodele dobiti u celom lancu snadbevanja.
   

  - Do 2015. godine 100% našeg biljnog sektora u potpunosti će delovati u skladu s načelom društveno odgovornog poslovanja.

   

 • Ideja

  Počevši od izbora sastojaka pa sve do izbora ambalaže, naši su proizvodi osmišljeni sa ciljem smanjivanja njihovog uticaja na čoveka i okolinu:
   

  - Radi sigurnosti i efektivnost, dajemo prednost sastojcima prirodnog porekla dobijenim od pažljivo izabranih biljaka. Stoga, proizvodi Mustela Bébé danas sadrže u proseku  92 % sastojaka prirodnog porekla.
   

  - Kada nam priroda ne dopušta ispunjavanje zahteva, koristimo sintetičke sastojke većinom dobijene pomoću postupaka usklađenih sa čovekom i okolinom.
   

  - Ne koristimo brojne sastojke sumnjivog kvaliteta ili sastojke koji imaju negativan uticaj na okolinu; nijedan proizvod za negu Mustela ne sadrži paraben, ftalate, fenoksietanol, esencijalna ulja, alkohol itd.
   

  - Kako bismo izbegli zagađenje vode, sve naše formule tečnih sredstava za pranje su biorazgradive (u skladu sa standardom OCDE 302B).
   

  - Trudimo se da do 2015. godine 100% novih proizvoda Mustela bude osmišljeno u skladu sa načelima očuvanja okoline.
   

   

  Što se tiče ambalaže, primenjujemo ekološki pristup koji se temelji na načelu smanjivanja, zamenjivanja i recikliranja. To se ogleda u brojnim postupcima:
   

   

  - Smanjivanje

  Za proizvode Mustela ne koristimo nepotrebnu omotnu ambalažu i obaveštenja, a smanjili smo i korišćenje određene plastične ambalaže. Do kraja 2012. godine smanjili smo potrošnju plastike za 22 tone i uštedeli 78 tona papira i kartona. Zahvaljujući novoj praksi manjeg korištenja bočica, tokom 2013. godine trebali bismo postići uštedu 60 tona plastike.
   


  - Zamena

  Koristimo samo papir i karton dobijen od stabala iz šuma kojima se upravlja na održiv način i koje su sertifikovane u skladu sa standardima FSC ili PEFC za proizvodnju kutija i brošura za proizvode Mustela Bébé i Mustela Solaires.
   

  Takođe, na kartonskoj ambalaži proizvoda Mustela koristi se pigment na bazi biljnih ulja.
   

  Zahvaljujući delimičnom korišćenju reciklirane plastike u tubama i bočicama određenih proizvoda iz linija Mustela Bébé, STELATOPIA i STELAPROTECT, smanjili smo potrošnju plastike za 4,3 tone.


  - Recikliranje

  100% bočica Mustelinih proizvoda može se reciklirati prema kriterijumima francuskih centara za recikliranje. Tokom 2012. godine prikupljeno je i reciklirano 127 tona plastika (izvor: standardi Eco-emballages, januar 2012.)

   

  Konačno, već nekoliko godina vodimo se ekološkim načelom za naš promotivni materijal, kako bismo smanjili njegov uticaj na čoveka i okolinu.

 • Proizvodnja

  Laboratorija Expanscience sledi inicijative usmerene na smanjenje uticaja na okolinu u proizvodnji njihovih proizvoda i nastoje da saradnicima ponude primerene radne uslove:

   

  - Mustela je usvojila sastav upravljanja okolinom na svojoj proizvodnoj lokaciji i u centru za istraživanje i razvoj u Epernonu, sertifikovana je u skladu sa standardom ISO 14001. Ovaj međunarodni standard temelji se na načelu stalnog poboljšanja uslova i pojačanom kontrolom na svim aktivnostima koje kompanije imaju na okolinu.
   

  - Na toj lokaciji su ostvarena razna ulaganja sa ciljem smanjenja uticaja na okolinu: upravljanje otpadom, smanjenje potrošnje vode i energije itd.
   

  - Expanscience nastoji da poboljša sigurnost rada za svoje saradnike. S tim u vezi sprovode se akcije edukacije i osveštavanja lokalnog stanovništva i saradnika.


   

  Osim tih konkretnih akcija, Laboratorija Expanscience je postavila i sledeće ambiciozne ciljeve koje planira postići tokom narednih godina:
   

  - Kompanija nastoji da smanji otpad i potrošnju vode i energije za 20% na svojoj proizvodnoj lokaciji i u centru za istraživanje i razvoj u Epernonu u razdoblju između 2010. i 2015. godine, te da smanji i količinu ispuštenih stakleničkih plinova u razdoblju između 2008. i 2015. godine.
   

  -  Expanscience nastoji da do 2015. godine postigne 100%-tno ostvarenje programa "kvaliteta radnog života".

 • Distribucija i komunikacija

  Naša odgovornost nije ograničena samo na proizvodnju naših proizvoda. Nastojimo, što je više moguće, da smanjimo uticaj koji na okolinu ima njihova distribucija: narudžbine pripremamo sa najvećom pažnjom kako bismo izbegli povrate, pregrupiramo se i nastojimo da koristimo prevozna sredstva koja najmanje štete okolini.

   

  Osim toga, nastojimo da komuniciramo na odgovoran i iskren način:

   

  - Za obaveštenja o našim proizvodima i pristupu najviše koristimo našu mrežnu stranicu.
   

  - Uzimamo u obzir uticaj na okolinu koji imaju materijali koje koristimo za razvoj naših sredstava za komunikaciju: koristimo karton dobiven od stabala iz šuma kojima se upravlja na održiv način i reciklirane materijale ili one koji se mogu reciklirati.
   

  - Posebno držimo do toga da na potpuno transparentan način obaveštavamo potrošače o izboru naših sastojaka, razvoju naših proizvoda, našim odlukama i poslovima.
   

  - Svoje partnere (zdravstvene radnike, studente, lokalne zajednice) redovno pozivamo da  posete naše pogone.
   

  - Laboratorija Expanscience sarađuje sa brojnim odborima stručnih naučnika radi razvoja smernica pomoću kojih mogu kolegama prenositi svoje znanje.
   

  - Svake druge godine organizuje se razmena iskustava između saradnika Laboratorija Expanscience (predstavnika nevladinih organizacija, udruga, potrošača, pacijenata…) i stručnjaka.
   

  - Godine 2009. Laboratorija Expanscience usvojila je Povelju o odgovornoj komunikaciji Sindikata oglašivača, što znači da su dužni obaveštavati korisnike na transparentan i odgovoran način, a pri odabiru načina komunikacije vodi se računa o uticaju na okolinu.

 • Upotreba

  Naši proizvodi su osmišljeni na način da njihova upotreba bude praktična i ugodna za vas i vaše dete,  ali i s ciljem izbegavanja nepotrebnog trošenja:

   

  - Kada je to moguće, koristimo ambalažu koja omogućuje isporuku tačne doze proizvoda (bočice sa pumpicom, tube s pumpicom).
   

  - Koristimo ambalažu koja omogućuje očuvanje naših proizvoda za negu, kako biste ih mogli koristiti do kraja njihovog roka trajanja bez gubitka kvaliteta.
   

  - Za vaše dete posebno preporučujemo proizvode za kupanje 2 u 1 za telo i kosu; na taj način ćete izbeći gomilanje proizvoda u kupatilu.
   

  - Takođe, preporučujemo korišćenje velikih pakovanja; na taj se način koristi manje ambalaže.

 • Istek roka trajanja

  Jako nam je važno da naši proizvodi imaju što manji uticaj na okolinu i nakon korišćenja: sva kartonska ambalaža i 100% bočica Mustelinih proizvoda mogu se reciklirati (osim uzoraka i u skladu sa francuskim standardima recikliranja), dok su formule svih naših proizvoda za kupanje biorazgradive (standard OCDE 302B).

   

  Ako ispravno razdvajate otpad u svom kupatilu, na taj način doprinosite i smanjenju uticaja koji Mustelini proizvodi imaju na okolinu: za više informacija pročitajte naše smernice za dobre navike koje možete usvojiti u kupatilu!

Pošalji