Mustela Fondacija

Osnovana uz podršku organizacije Fondation de France, koja garantuje poštenje i transparentnost,Mustela Fondacija posvećena je razvoju deteta.

Mustela Fondacija podržava stručne osobe koje se bave zdravljem dece: medicinske sestre u vrtićima, babice, pedijatre, dečije psihijatre, psihologe i farmaceute. Istovremeno se obraća i širokim masama zahvaljujući svom angažmanu na području prevencije i u više projekata na terenu.
 

Različite inicijative Mustela Fondacije, koje su se postupno uvodile tokom njenog postojanja, ispunjavaju 4 osnovna cilja:

 

Fondation MustelaPodržavanje istraživanja dodeljivanjem stipendija i nagrade Recherche-action.
Od 1982. godine dodeljeno je 86 stipendija za istraživanje i nagrada Recherche Action – iznos godišnje donacije je 20 000 €
Fondation MustelaPodsticanje obrazovanja i preventivne zaštite zdravlja dece
objavljivanjem i deljenjem besplatnih brošura i letaka.

Otkrijte zabavnu igru “dete u kući” kako biste bolje upoznali opasnosti koje vrebaju u kući

Fondation MustelaOd 2006. podržava se pokretanje projekata na terenu na području “pozitivnog postupanja” s decom – donacija od 10 000 €

Upoznajte naše pobednike u 2012. godini

Fondation MustelaPodržavanje međunarodnog projekta kojem je cilj jačanje veze majka-dete (u saradnji s udruženjem koja deluje na međunarodnom nivou).

Od 2009. godine sarađuje s udruženjem Soeur Emmanuelle (ASMAE),
međunarodnom humanitarnom organizacijom koja podržava decu kojoj je uskraćeno detinjstvo

Da biste saznali više, posetite web-stranicu: www.fondationmustela.com

 

Pošalji